Taaldag

De taaldag, die niet thematisch is, vindt jaarlijks plaats in het voorjaar (typisch in april of begin mei), aan een van de Belgische universiteiten. De Taaldag is bedoeld als een informele studiedag, waarop taalkundige onderzoekers uit België of de buurlanden elkaar ontmoeten en de resultaten van lopend of recent afgerond onderzoek presenteren.

Alle leden van de BKL die hun jaarlijkse contributie hebben betaald hebben de mogelijkheid om een lezing te geven in de werktaal van hun keuze (Nederlands, Frans, Engels). Zowel jonge als meer ervaren taalwetenschappers zijn van harte welkom. Het bijwonen van de Taaldag is in de mate van het mogelijke gratis. Ook niet-leden van de BKL zijn welkom om de lezingen bij te wonen.

Van een selectie van de op de Taaldag gehouden lezingen verschijnt jaarlijks een schriftelijke neerslag in de Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek.