Belgian Journal of Linguistics

Het Belgian Journal of Linguistics, gesticht in 1986, is het tijdschrift van de Belgische Kring voor Linguïstiek. Het wordt uitgegeven en verdeeld door John Benjamins en verschijnt één maal per jaar, in het Engels.

Het bevat de schriftelijke neerslag van een selectie van lezingen die op het jaarlijkse thematische colloquium van de BKL werden voorgesteld.

De BJL wordt uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting van België.

Zie hieronder voor de lijst van alle volumes sinds 1986, met links naar abstracts en inhoudsopgaven.