Lidmaatschap

De BKL, gesticht in 1936, is een feitelijke vereniging van en voor Belgische of in België werkende taalkundigen, ongeacht het domein of de taal die ze bestuderen.
Word nu lid en vervoeg de rangen van de BKL, de vereniging die taalkundigen in België samenbrengt! Vul het lidmaatschapsformulier in.

Wat doet de BKL?

De BKL organiseert jaarlijks een taaldag, een niet-thematische studiedag.  Voor jonge onderzoekers is dit een informele gelegenheid om een (eerste) voordracht te geven en om andere onderzoekers uit België te ontmoeten, maar ook ervaren taalwetenschappers zijn van harte welkom! Een selectie van bijdragen wordt gepubliceerd in het webtijdschrift Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek.

Verder verzorgt de BKL jaarlijks de publicatie van het internationale wetenschappelijke tijdschrift Belgian Journal of Linguistics (uitgegeven en verdeeld door John Benjamins, in het Engels). Elk volume bevat een selectie van thematische artikels, soms gebaseerd op bijdragen van een thematisch congres, georganiseerd aan een Belgische universiteit met ondersteuning van de BKL.

Tenslotte kunnen leden van de BKL gebruik maken van een automatische mailinglijst, waarmee snel en eenvoudig informatie kan worden uitgewisseld.

Wat betekent lidmaatschap van de BKL?

Als lid mag u gratis deelnemen aan de jaarlijkse taaldag, kunt u taalkundige activiteiten of vacatures verspreiden via de mailinglijst, geniet u van een gereduceerd tarief voor deelname aan het thematisch congres… en steunt u de werking van de BKL!

Hoe lid worden?

Indien U lid wenst te worden van de Belgische Kring voor Linguïstiek, volstaat het lidmaatschapsformulier met uw persoonlijke gegevens via onze site te versturen.

Het bedrag van de contributie hangt af van de wraag of U het laatste nummer van de Belgian Journal of Linguistics wenst te ontvangen of niet :

    • Lidmaatschapsgeld + laatste nummer van de BJL : 40 euro
    • Lidmaatschapsgeld zonder het laatste nummer van de BJL :20 euro

Na het invullen van het formulier ontvangt u een e-mail met betalingsinstructies. U kunt uw contributie regelen via overschrijving op de bankrekening van de BKL :

IBAN : BE07 0011 8119 5066
BIC : GEBABEBB

Leden die geen rekening hebben in de Eurozone kunnen hun contributie cash betalen tijdens de jaarlijkse Taaldag in mei. Ze kunnen het lidmaatschapsgeld ook per aangetekende zending naar de penningmeester sturen. Buitenlandse leden worden in elk geval verzocht dure transfers zoals postmandaten te vermijden.

Uw lidmaatschap is effectief na de betaling van de contributie. Na de eerste betaling kunt u de status van uw lidmaatschap op onze site volgen.

Voor meer informatie kan U contact opnemen met de Penningmeester.