Lidmaatschap

Indien U lid wenst te worden van de Belgische Kring voor Linguïstiek, volstaat het lidmaatschapsformulier met uw persoonlijke gegevens via onze site te versturen.

Het bedrag van de contributie hangt af van de wraag of U het laatste nummer van de Belgian Journal of Linguistics wenst te ontvangen of niet :

    • Lidmaatschapsgeld + laatste nummer van de BJL : 40 euro
    • Lidmaatschapsgeld zonder het laatste nummer van de BJL :20 euro

Na het invullen van het formulier ontvangt u een e-mail met betalingsinstructies. U kunt uw contributie regelen via overschrijving op de bankrekening van de BKL :

IBAN : BE07 0011 8119 5066
BIC : GEBABEBB

Leden die geen rekening hebben in de Eurozone kunnen hun contributie cash betalen tijdens de jaarlijkse Taaldag in mei. Ze kunnen het lidmaatschapsgeld ook per aangetekende zending naar de penningmeester sturen. Buitenlandse leden worden in elk geval verzocht dure transfers zoals postmandaten te vermijden.

Uw lidmaatschap is effectief na de betaling van de contributie. Na de eerste betaling kunt u uw jaarlijks lidmaatschap opvolgen op onze website.

Voor meer informatie kan U contact opnemen met de Penningmeester.