Taaldag 2021

Vrijdag 22 oktober 2021, Vrije Universiteit Brussel

Zoals elk jaar organiseert de BKL (Belgische Kring voor Linguïstiek) een Taaldag. Dit jaar zal dit evenement plaatsvinden op vrijdag 22 oktober 2021 aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel.

Call for papers

Lezingen (20’ presentatie + 10’ discussie) mogen gaan over elk mogelijk taalkundig onderwerp en kunnen worden gepresenteerd in een van de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) of in het Engels. Abstracts (max. 500 woorden, exclusief referenties) vermelden duidelijk het onderwerp, de doelstellingen, de gebruikte data en methode en de (voorlopige) resultaten. De abstracts (met vermelding van naam en affiliatie van de auteurs) dienen ten laatste op woensdag 30 juni 2021 te worden ingezonden via EasyChair. U krijgt begin september antwoord van ons of uw abstract al dan niet aanvaard werd voor het congres.

Plaats

Alle activiteiten (lezingen en lunch) gaan door op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel aan de Pleinlaan 2 in Elsene. De campus ligt op wandelafstand van het station Etterbeek en de metrohalte Pétillon.
Nota bene: Als de gezondheidssituatie het onmogelijk maakt om de Taaldag op de campus te organiseren, zal de studiedag in online format georganiseerd worden.

Deelname

Deelname aan de Taaldag is gratis, zowel voor leden, als niet-leden. Wie een lezing wil geven, moet echter wel lid zijn bij het indienen van een abstract. Om lid te worden vult u het ledenformulier in op de BKL-website en betaalt u het lidgeld: € 40 voor wie het laatste nummer van het Belgian Journal of Linguistics wil ontvangen, € 20 voor inschrijving zonder exemplaar van het tijdschrift.

Prijs beste presentatie

Ook dit jaar zal het organisatieteam een prijs uitreiken voor de beste presentatie door een doctoraatsstudent. Wie hieraan wenst deel te nemen dient dat expliciet te vermelden in het abstract.

Belangrijke data

  • 30 juni 2021: deadline abstracts
  • begin september 2021: bevestiging aanvaarding abstracts
  • 22 oktober 2021: Taaldag

Namens de organisatie
Thomas Hoelbeek
Laura Rosseel