Voorstelling

De Belgische Kring voor Linguïstiek (BKL), gesticht in 1936, is een feitelijke vereniging van en voor een groot aantal Belgische of in België werkende taalkundigen, ongeacht het domein of de taal die ze bestuderen. Daarnaast kunnen ook buitenlandse onderzoekers lid worden die voeling hebben met het taalkundige onderzoek dat aan Belgische universiteiten plaatsvindt. De BKL organiseert twee jaarlijkse activiteiten: het thematisch congres en de taaldag.

De BKL verzorgt ook de publicatie van twee tijdschriften: