Taaldag 2022

Vrijdag 21 oktober 2022, Université de Liège – Rue de Pitteurs

Call for Papers

Zoals elk jaar organiseert de BKL (Belgische Kring voor Linguïstiek) de Taaldag. Lezingen (20’ presentatie + 10’ discussie) mogen gaan over elk mogelijk taalkundig onderwerp en kunnen worden gepresenteerd in een van de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) of in het Engels. Abstracts (max. 500 woorden, exclusief referenties) vermelden duidelijk het onderwerp, de doelstellingen, de gebruikte data en methode en de (voorlopige) resultaten. 

De abstracts (met vermelding van naam en affiliatie van de auteurs) dienen ten laatste op zondag 10 juli 2022 te worden ingezonden via EasyChair

U krijgt begin september antwoord van ons of uw abstract al dan niet aanvaard werd voor het congres.

Deelname 
Deelname aan de Taaldag is gratis, zowel voor leden, als niet-leden. Wie een lezing wil geven, moet echter wel lid zijn bij het indienen van een abstract. Om lid te worden vult u het ledenformulier in op de BKL-website en betaalt u het lidgeld: € 20, of € 40 voor wie het laatste nummervan het Belgian Journal of Linguistics wil ontvangen.

Prijs beste presentatie 

Ook dit jaar zal het organisatieteam een prijs uitreiken voor de beste presentatie door een doctoraatsstudent. Wie hieraan wenst deel te nemen, dient dat expliciet te vermelden bij het indienen van het abstract.

Belangrijke data

  • 17 juli 2022: deadline abstracts
  • begin september 2022: bevestiging aanvaarding abstracts 
  • 21 oktober 2022: Taaldag 

Namens de organisatie
Marie Steffens
Nicolas Mazziotta
Esther Baiwir
Julien Perrez
Laurent Rasier
An Van Linden
Stéphane Polis
Dominique Longrée
Léonore Dubru
Nicolas Gregov