Taaldag 2023

Vrijdag 13 oktober 2023, Universiteit Antwerpen

De jaarlijkse Taaldag van de Belgische Kring Linguïstiek (BKL) wordt op vrijdag 13 oktober 2023 georganiseerd door het Departement Toegepaste Taalkunde en het Departement Taalkunde van de UAntwerpen.

Call for papers

Lezingen (20 minuten presentatie & 10 minuten discussie) gaan over elk mogelijk (toegepast) taalkundig onderwerp en kunnen worden gepresenteerd in een van de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) of in het Engels. Naast de algemene sessie organiseren we dit jaar twee thematische sessies.

  • “Learner language”: Abstracts vanuit zowel theoretische als meer toegepaste perspectieven op de “taal van leerders” zijn welkom.
  • Toepassingen van taalkundige benaderingen binnen de vertaal- en tolkwetenschap: Binnen deze sessie passen papers over toepassingen van linguïstische benaderingen in verschillende gebieden van de vertaal- en tolkwetenschap (AVT, mediatoegankelijkheid, corpusbenaderingen, etnografische benaderingen, literair vertalen, communicatie binnen tolken, experimenteel onderzoek, etc.), die uitgaan van de vraag: wat brengt (toegepaste) linguïstiek bij aan de discipline, en waarom gaat vertaal- en tolkwetenschap niet “gewoon” over linguïstiek?

Abstracts (max. 500 woorden, exclusief referenties) vermelden duidelijk het onderwerp, de doelstellingen, de gebruikte data en methode en de (voorlopige) resultaten. De abstracts (met vermelding van naam en affiliatie van de auteurs) dienen ten laatste op vrijdag 16 juni 2023 te worden ingezonden naar dit e-mailadres: linguistsday2023@uantwerpen.be. Tegen eind juni laten we weten of het abstract al dan niet aanvaard werd voor het congres.

Locatie
Alle activiteiten (lezingen en lunch) vinden plaats op de Stadscampus van de UAntwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station.

Deelname
Wie een lezing wil geven, moet lid zijn van de BKL. Om lid te worden vult u het ledenformulier in op de BKL-website (https://sites.uclouvain.be/bkl-cbl/nl/lidmaatschap/) en betaalt u het lidgeld: € 40 voor wie het laatste nummer van het Belgian Journal of Linguistics wil ontvangen, € 20 voor inschrijving zonder exemplaar van het tijdschrift.

Prijs beste presentatie

Ook dit jaar zal het organisatieteam een prijs uitreiken voor de beste presentatie door een doctoraatsstudent. Wie hieraan wenst deel te nemen dient dat expliciet te vermelden in het abstract.

Programma

We starten rond 9.30u. De jaarlijkse ledenvergadering van de BKL zal naar goede gewoonte plaatsvinden tijdens de lunch break. Iedereen is van harte welkom. Bovendien organiseren we dit jaar een bijzonder slot: een interview met vier collega’s (Hubert Cuyckens, Sylviane Granger, Aline Remael en Johan van der Auwera), die gepensioneerd zijn of net met pensioen gaan over hoe zij de wereld van de taalkunde zagen veranderen in de loop van hun carrière.

Belangrijke data

  • vrijdag 16 juni 2023: deadline abstracts
  • eind juni 2023: bevestiging aanvaarding abstract
  • 13 oktober 2023: Taaldag aan de UAntwerpen 

Organizerend comité

Frank Brisard

Astrid De Wit

Patrick Dendale

Pedro Gras

Anna Jankowska

Tanja Mortelmans

Peter Petré

Marilize Pretorius

Jennifer Thewissen

Margot Vancauwenbergh

Reinhild Vandekerckhove