Leden

De ledenlijst van de vereniging kan online geraadpleegd worden.

De leden van de BKL hebben de mogelijkheid om hun onderzoek te presenteren op de jaarlijkse Taaldag en kunnen in de mate van het mogelijke genieten van een gereduceerd inschrijvingstarief voor het thematisch colloquium. Bovendien kunnen de leden gebruik maken van de mailinglijst om berichten over vacatures, toekomstige congressen, publicaties, enz. te versturen aan het ledenbestand van de vereniging.