Spelling in Ontwikkeling

Spelling vormt de laatste jaren steeds vaker een thema in de historische taalkunde, waarbij zowel de spontane ontwikkeling van spellinggewoontes als de gestuurde normering ervan interessante perspectieven op taal en maatschappij biedt. Taal en Tongval, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, het Pirenne Instituut en ΔiaLing brengen taalkundigen en historici samen voor een interdisciplinair colloquium waarin historische tendensen en ontwikkelingen in spelling, voornamelijk maar niet uitsluitend in het Nederlands, het thema vormen. Daarbij wordt zowel naar de ontwikkelingen voor als die sinds de opkomst van standaardtaal gekeken, van de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw. 

Tijdens het colloquium wordt ook een nieuw standaardwerk over Middelnederlandse klankleer (en spelling), uitgegeven bij de KANTL, voorgesteld aan het publiek: de Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden (De Wulf 2019, https://lup.be/collections/ro_comingsoon/products/127475). 

De bijeenkomst wordt dankzij de financiële ondersteuning van de volgende partners mogelijk gemaakt: 

– Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren 
– Henri Pirenne Instituut voor middeleeuwse studies (UGent) 
– ΔiaLing / Diatopic and Diachronic Linguistics (UGent) 
– Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent) 
– Fachbereich Niederlandistik (UZH) 

Aanmelding: 

Potentiële sprekers kunnen zich nog aanmelden (zie Call for Papers). Ook wie in het publiek aanwezig wil zijn, wordt verzocht zich aan te melden, en wel voor 15 november 2019. Dit kan per e-mail bij secretariaat@kantl.be of per telefoon op (+32) (0)9 265 93 40. 

Programma: 

09:15-09:45: 
Ontvangst met koffie 

09:45-10:00: 
Gunther De Vogelaer, Chris De Wulf & Ulrike Vogl: Verwelkoming 

10:00-10:40: 
Ann Marynissen: De taal van Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen 

10:40-11:20: 
Margit Rem & Nicoline van der Sijs: Hoe oud is het gelijkvormigheidsprincipe? 

11:20-12:00: 
Eline Lismont, Iris Van de Voorde, Gijsbert Rutten & Rik Vosters: Spelling: normen, gebruik en standaardisatie (16de tot 19de eeuw) 

12:00-14:00: Lunch 

14:00-14:40: 
Jessica Nowak: Sentence-internal capitalisation in Dutch 

14:40-15:20: 
Open call sessie 1 

15:20-15:50: Koffiepauze 

15:50-16:30: 
Open call sessie 2 

16:30-17:10: 
Marco Condorelli: Multidimensionality in spelling standardisation: evidence from sixteenth and seventeenth-century English 

17:10: 
Gunther De Vogelaer, Chris De Wulf & Ulrike Vogl: Afsluitende woorden, boekvoorstelling, receptie