CFP: Taaldag 2018

Zoals elk jaar organiseert de BKL (Belgische Kring voor Linguïstiek) ook dit jaar een Taaldag. Deze zal doorgaan op vrijdag 25 mei 2018 aan de Faculté de Philosophie et Lettres van de Université de Liège.

Abstracts
Lezingen (20’ presentatie + 10’ discussie) mogen gaan over elk mogelijk taalkundig onderwerp en kunnen worden gepresenteerd in een van de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) of in het Engels. Abstracts (max. 500 woorden, exclusief referenties) vermelden duidelijk het onderwerp, de doelstellingen, de gebruikte data en methode en de (voorlopige) resultaten. De abstracts (met vermelding van naam en affiliatie van de auteurs) dienen ten laatste op 21 april 2018 ingediend te worden bij https://easychair.org/conferences/?conf=cbl20180. U krijgt ten laatste op 1 mei antwoord van ons.

Plaats
Alle activiteiten (lezingen en lunch) zullen plaatsvinden in het hoofdgebouw (A1) van de stadscampus van de Université de Liège. Het adres is Place du 20 août, 4000 Liège. Het ligt op wandelafstand van het station Luik-Palais. Van het station Luik-Guillemins neem je best de bus (TEC) tot aan de halte “Opéra”, vanwaar je via de Place de la République française en de Rue de l’Université het universiteitsgebouw kan bereiken. Je kan je TEC-biljetten op je MOBIB-kaart (NMBS) laden.

Deelname
Deelname aan de taaldag is gratis, zowel voor leden als niet-leden. Wie een lezing wil geven moet echter wel lid zijn op het moment dat zij/hij de abstract indient. Nieuwe leden vullen via de website een ledenformulier in en betalen hun lidgeld voor de Taaldag –€ 40 voor wie het laatste volume van Belgian Journal of Linguistics in 2018 wil ontvangen, zo niet € 20.

Prijs
Zoals vorig jaar is er ook dit jaar een prijs voor de beste presentatie door een doctoraatsstudent. Indien u hieraan wenst deel te nemen dient u dit expliciet te vermelden in uw mail bij het indienen van uw abstract.

Organisatie:
Lot Brems
Dominique Longrée
Nicolas Mazziotta
Julien Perrez
Laurent Rasier
Marie Steffens
An Van linden

Wetenschappelijk comité:
Miriam Bouzouita (UGent), Timothy Colleman (UGent), Bert Cornillie (KU Leuven), Walter Daelemans (UAntwerpen), Philippe De Brabanter (ULB), Sabine De Knop (USL), Gert De Sutter (UGent), Patrick Dendale (UAntwerpen), Thomas François (UCLouvain), Alex Housen (VUB), Marie-Aude Lefer (UCLouvain), Nicolas Mazziotta (ULiège), Fanny Meunier (UCLouvain), Tanja Mortelmans (UAntwerpen), Julien Perrez (ULiège), Benedikt Szmrecsanyi (KU Leuven), Martina Temmerman (VUB), Johan van der Auwera (UAntwerpen), An Van linden (ULiège), Guido Vanden Wyngaerd (KU Leuven), Gudrun Vanderbauwhede (UMons)