Thematisch congres

Elk jaar ondersteunt de BKL de organisatie van een thematisch congres dat plaatsvindt aan een Belgische universiteit.

De ondersteuning door de BKL bestaat erin dat de BKL, binnen de grenzen van haar fianciële mogelijkheden, alle kosten op zich neemt voor de publicatie van een selectie van de congresbijdragen in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Belgian Journal of Linguistics. De BKL kan echter het congres zelf niet financieren. De organisatoren worden dan ook verzocht daar zelf de nodige subsidies voor aan te vragen.

Alle BKL-leden kunnen een voorstel indienen voor de organisatie van een thematisch colloquium. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot de voorzitter.

De organisatoren van het thematisch colloquium fungeren tevens als gastredactie van het aan het colloquium gewijde volume van de BJL en ze bewaken de kwaliteit van de ingestuurde bijdragen, in samenwerking met externe peer-reviewers en met de vaste redactie van het tijdschrift.

Indien mogelijk kunnen de leden van de BKL zich aan een gereduceerd tarief inschrijven voor deelname aan het colloquium.


Thematisch Congres 2016

New Ways of Analyzing Syntactic Variation 2

Thematisch Congres 2015

 Computational Construction Grammar and Constructional Change

Thematisch Congres 2013

Genre- and Register-related Text and Discourse Features in Multilingual Corpora

 

>>Archieven <<