Carrièremogelijkheden: Doctor-assistent (UGent)

  →   Solliciteren tot 02-07-2019 23:59 (Brussels time)
    →   Faculteit Letteren en Wijsbegeerte  
    →   Vakgroep LW22 – Vertalen, tolken en communicatie
    →   AAP tijdelijke aanstelling – 100%

    →   Aantal posities: 1
    →   Referentienummer: 201905/LW22/DA/005
  

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

UW OPDRACHT

 • U besteedt minimum 70% van uw opdracht aan hoogstaand en productief wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie, (ver)taalverwerving, terminologie of taaltechnologie (onderzoeksgroep EQTIS, TRACE, MULTIPLES of LT3).
 • U werkt mee aan het onderwijs op bachelor-, master- of postgraduaatsniveau in de afdeling Engels.
 • U verleent ondersteuning bij het uitschrijven van onderzoeksprojecten en het coachen van PhD studenten binnen de onderzoeksgroep.
 • U begeleidt bachelor- en masterscripties.

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift op het gebied van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie, (ver)taalverwerving, taaltechnologie, taal- en letterkunde of van een gelijkwaardig erkend diploma met Engels. Aan de diplomavereisten moet voldaan zijn op de datum van aanstelling.
 • U hebt reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht binnen het domein van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie of de taaltechnologie, gestaafd door recente publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten.
 • U beheerst het Engels op het niveau C2 van het ERK (Europees Referentiekader) of als moedertaalspreker.
 • Ervaring in het academische onderwijs in een of meer van bovenstaande gebieden strekt tot aanbeveling.
 • U hebt een uitgesproken interesse voor studentenbegeleiding in de academische en/of voortgezette academische opleiding.

ONS AANBOD

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van drie jaar. De aanstelling kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden éénmalig worden hernieuwd voor een termijn van maximum drie jaar. Opgelet: Indien u reeds eerder werd aangesteld als doctor-assistent aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap kan u niet kandideren.
 • De datum van indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 september 2019.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP5. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van relevante wetenschappelijke publicaties (samengevoegd als één pdf-bestand)
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kan u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.
 • een tekst (max. 1500 woorden) waarin u wu visie met betrekking tot de functie uiteenzet, inclusief een concreet  onderzoeks- en publicatieplan.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Sonia Vandepitte (sonia.vandepitte@ugent.be)

Job: Instituut voor Levende Talen (ILT), KU Leuven

Het Instituut voor Levende Talen (ILT) verzorgt taalcolleges voor verschillende talen in de faculteiten van de KU Leuven en biedt ook cursussen en diensten op maat aan voor diverse doelgroepen (masterstudenten, jonge onderzoekers, administratief en technisch personeel, …).

Functie

U werkt in een team van taaldocenten en staat mee in voor de volgende taken:

 • Doceren en evalueren van taalcolleges Business English in de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.
 • Verzorgen van feedbacksessies Academic Writing bij de Faculteit Wetenschappen.
 • Coachen van studenten binnen het ILT Writing Centre.
 • Vertalen en reviseren van academische en administratieve teksten binnen de ILT Taalservice.
 • Ontwikkelen van didactisch materiaal.
 • Ondersteunen van lopende projecten.

Profiel

 • Masterdiploma Taal- en Letterkunde met Engels als één van de hoofdtalen.
 • Diploma Specifieke Lerarenopleiding en/of aantoonbare ervaring.
 • Uitstekende beheersing van schriftelijk en gesproken Engels (moedertaal of near-native). Gelieve CV en motivatiebrief in het Engels op te stellen.
 • Vertrouwdheid met academisch Engels.
 • Interesse in de analyse van vakspecifieke woordenschat en relevante gesproken of geschreven genres/vaardigheden in een bepaald vakdomein.
 • Beheersing van het Nederlands minstens op niveau C1; in staat zijn om vanuit het Nederlands naar het Engels te vertalen.
 • Junior profiel.
 • Enige onderwijservaring en/of ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal is een troef.

Aanbod

Wij bieden een contract van één jaar aan (70%, eventueel uitbreidbaar), dat tot maximaal vijf jaar kan worden verlengd. De indiensttreding is voorzien op 01/10/2019.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Serge Verlinde, tel.: +32 16 32 56 73, mail: serge.verlinde@kuleuven.be of mevrouw Kristin Blanpain, tel.: +32 16 37 67 21, mail: kristin.blanpain@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/05/2019 via onze online sollicitatietoepassing

Job: PhD position in historical computational linguistics, KU Leuven

A PhD position is offered as part of the FWO-funded project “Population developments co-determine diffusional language change: a close-up view on West-Germanic languages”, under the supervision of Prof. Freek Van de Velde and Prof. Hubert Cuyckens (co-supervisor). The project is to be carried out within the research group ‘Quantitative Lexicology and Variational Linguistics’ (QLVL), which is part of the Department of Linguistics. QLVL has a strong tradition in language variation and change. The group focuses on advanced quantitative methods for studying lexical and constructional variation.

Website unit

 

Project

This project investigates the relation between urban population developments and morphological changes in three major West-Germanic languages, English, Dutch, German, from the beginning of Early Modernity to the end of Classical Modernity (1500-1900). The main hypothesis is that morphological simplification accelerates when urban populations grow. Put more succinctly: word structure becomes simpler when cities grow. The reason is that the growth in this period is brought about mainly by immigration involving speakers from different dialects and different languages, resulting in what linguists call ‘koineisation’ (dialect leveling) with a decrease in morphological complexity. We take a decidedly quantitative approach, relying on linguistic databases (text corpora) as well as on demographic databases.

Profile

An eligible candidate should

 • have successfully completed a Master’s Degree in Linguistics, a Master’s Degree in Language & Literature, a Master’s Degree in Digital Humanities (or equivalent). Students finishing their MA degree in the summer of 2019 are also encouraged to apply.
 • have an interest in and demonstrable background knowledge on the history of the Germanic languages (minimally English and German)
 • have an interest in quantitative approaches to linguistics
 • have hands-on experience with coding in R and/or Python.
 • be proficient in English, including mastery of academic writing
 • be willing and able to deepen their knowledge of theories of language change and language variation.

Familiarity with historical corpora of Early New High German is a plus.

Offer

A full-time PhD position is offered for 1 year (starting in October 2019), with the perspective of prolongation with another 3 years. The successful candidate will become part of a small team of researchers investigating language variation and language change. S/he will author international scientific publications. S/he will be able to develop a variety of skills, including programming, statistics, knowledge of earlier stages of English, German, and Dutch, but also writing and presentation skills as well as organizational skills. S/he will be able to attend international meetings and to meet and collaborate with enthusiastic fellow linguists. Teaching load is limited to up to 10% of the time. The starting net monthly salary is about 2000 euros.

Interested?

For more information and/or a detailed description of the project, please contact Prof. dr. Freek Van de Velde <freek.vandevelde@kuleuven.be>. Applicants should include a CV, a letter of motivation and one piece of academic writing demonstrating their skill as a linguist and researcher.

You can apply for this job no later than July 07, 2019 via the online application tool on the website: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55117570?hl=en&lang=en

KU Leuven seeks to foster an environment where all talents can flourish, regardless of gender, age, cultural background, nationality or impairments. If you have any questions relating to accessibility or support, please contact us at diversiteit.HR@kuleuven.be.

Job: research assistant in Natural Language Processing (UCLouvain)

The Institute for Language and Communication (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc) has an opening for a research assistant (part-time 50%) in Natural Language Processing for a max. period of three years, starting 1 October 2019.

The position is part of a large multidisciplinary project that aims to investigate socio-cognitive conflicts in online educational platforms: “MOOCresearch2.0: A mixed-method and multidisciplinary approach to socio-cognitive conflicts in online educational platforms” (Prof. M. Frenay, Prof. F. Lambotte, Dr. Magali Paquot & Prof. V. Swaen) (see https://uclouvain.be/en/research-institutes/ilc/cecl/moocresearch2-0.html for more info). As such, the research assistant will be working with researchers from the Centre for English Corpus Linguistics (https://uclouvain.be/en/research-institutes/ilc/cecl), the Social Media Lab (https://www.socialmedialab.be/), the Interdisciplinary Research Group in Socialisation, Education and Training (GIRSEF, https://uclouvain.be/fr/chercher/girsef), the Center on Consumer Relations and Responsible Marketing (CERMA, https://uclouvain.be/en/research-institutes/lourim/cerma) and the Centre for Natural Language Processing (CENTAL, https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc/cental).

Job description

 • The research assistant will provide support to the project team by performing a variety of tasks such as:
 • Data pre-processing: anonymization, normalization
 • Data structuring: linking up different data types (forum posts, user profiles, learners’ questionnaires, logs, etc.)
 • Data enrichment: part-of-speech tagging, language recognition, topic detection, etc.
 • Data analysis and visualization
 • The research assistant will also work in close collaboration with the CENTAL to provide access to the compiled corpus via a user-friendly online concordancer. Another important task of the research assistant will be to implement sustainable solutions for the automated treatment of incoming data.

Requirements and profile:

 • Master degree in Natural Language Processing
 • excellent record of MA level study;
 • programming skills in Python or Perl
 • experience with NLP for social media is an asset
 • knowledge of statistics and statistical software is an asset
 • very good command of French and English
 • excellent and demonstrated analytic skills
 • excellent and demonstrated self-management skills
 • ability and willingness to work in a team

Terms of employment:

 • The contract will initially be for one year, two times renewable, with a total of max. three years.
 • The monthly gross salary is min. 3317 EUR.
 • The position requires residence in Belgium, preferably in or near Louvain-la-Neuve
 • Applicants from outside the EU are responsible for obtaining the necessary visa or permits, with the assistance of UCLouvain staff department.

Application Deadline: 31 May 2019

Please include in your application:

 • a cover letter in French, in which you specify why you are interested in this position and how you meet the job requirements outlined above;
 • a curriculum vitae in French or English;
 • an outline of previous work or research experience in English
 • a copy of your BA and MA degrees;
 • a copy of your master thesis and academic publications (if applicable);
 • the names and full contact details of two academic referees.

Shortlisted candidates will be invited for an interview (in situ or via video conferencing) on 24 or 26 June 2019. Please save the dates!

Enquiries and applications should be addressed by email to Dr. Magali Paquot (Magali.paquot@uclouvain.be)

Job: computer scientist with NLP background, CENTAL, UCLouvain

 • full time (100%) for an indefinite period
 • for the Centre for Natural Language Processing (CENTAL) of the Institute for Language and Communication (ILC) in the Human Science Sector
 • in Louvain-la-Neuve
 • starting date: 1 August 2019

Background

CENTAL is a technology platform associated with UCLouvain’s Institute for Language and Communication and specialising in the study of computerised language processing. The platform’s tasks cover both research and teaching. CENTAL collaborates on projects at several research centres within UCLouvain and various industry partners by offering its expertise in natural language processing (NLP). It also organises expert training in text data analysis. Its skills can be grouped into two main areas of activity: “NLP for information processing” (which includes projects connected with information extraction, information retrieval, text classification, etc.) and “NLP for language learning” (which includes projects related to computer-assisted language learning, readability, etc.).

Job description

 • Project management (50%): you will be responsible for IT development and will coordinate various projects of the Centre involving automatic text data processing (collection, standardisation, analysis, labelling, etc.)
 • System administration (25%): you will assist with the installation, configuration and maintenance of computer infrastructures and will identify future needs
 • Monitoring of technological developments: (10%) you will monitor emerging NLP technologies in order to provide an optimum response to the issues raised
 • Interface development (15%): you will develop user interfaces for the tools developed by CENTAL

Qualifications and skills required

Applicants must have the following:

 • Master’s degree in Computer Science, Linguistics or equivalent (specialising in natural language processing, machine learning or artificial intelligence)
 • computer skills:
  • programming languages: Python, knowledge of C and/or C++ is a plus
  • web technologies: HTML, Javascript, CSS
  • editing language: XML
  • databases: SQL Server, MySQL and PostgreSQL
  • systems: Linux and Windows
  • virtualisation environments: VMWare and/or Proxmox (or a willingness to learn how to manage them)
 • knowledge of the main NLP tools and algorithms
 • knowledge of French and English (at least level B2)
 • ability to work as part of a team, excellent listening skills and ability to analyse needs, adaptability

For more info, https://jobs.uclouvain.be/PersonnelAdministratif/job/Informaticien%C2%B7ne-linguiste/523085001/

Application deadline: 19 May 2019

Job: Native Spanish linguist, Acapela (Mons)

Overview

The candidate is a native Spanish speaker with a training in linguistics and phonetics. He/she will be part of a team that designs, develops, tests, and deploys Text-To-Speech technologies supporting a range of products and services in a large portfolio of languages. With other members of the team, he/she will participate in the development of a new Spanish voice that will help a large number of people around the world.

Job description

 • Assist computer scientists in the development of a new Spanish voice
 • Native Spanish speaker
 • Fluent in English or French to communicate with the team
 • Checking audio recordings versus text script (word mistakes, erroneous pronunciations…)
 • Validate phonetic lexicons
 • Phonetic validation of audio recordings
 • Curiosity about phonetics and languages
 • Working knowledge of Windows or Linux
 • Team player with good interpersonal skills

Duration

8 weeks

Location

1-week training session in Mons (Belgium), possibility to work partly from home

Hourly rate

30 EUR/h

Start date

 As soon as possible

Contact

Vincent Pagel

Acapela Group R&D and Linguistic Resources Manager

linguistic@acapela-group.com

Address: bvd Dolez, 33 B7000 MONS

About Acapela Group

Acapela Group brings together talented people from very different backgrounds and areas of expertise, resulting in a rich cultural and multilingual environment. We work on voices and languages, we look at the whole world and all application fields to help us create authentic and genuine voices that change or simplify people’s daily live www.acapela-group.com

PhD Candidate: “Prosodic cues to syntactic reanalysis: experimentally tracking Jespersen’s cycle in progress”

The project “Prosodic cues to syntactic reanalysis: experimentally tracking Jespersen’s cycle in progress” is opening a fully-funded 4-year PhD position in linguistics at Ghent University, with a monthly salary of approximately € 1900 starting September 2019 (or earlier). The project is embedded in the research group DiaLing (Diachronic and Diatopic linguistics), and forms a multinational collaboration between the universities of Ghent (Belgium), Kent (UK), and Padova (Italy).

The project:
The project explores how prosody interacts with syntactic structure at different stages of an ongoing syntactic change using experimental methods. Concretely, it will study the incipient stages of Jespersen’s Cycle in Northern Italian dialects, testing the hypotheses (i) that the reanalysis of an emphatic reinforcer of the expression of negation as a neutral marker of sentential negation should correlate with greater intra- and inter-speaker variability in the prosodic encoding in both production and perception, and (ii) that unclear prosodic encoding can advance an ongoing syntactic reanalysis. Besides supervision at Ghent University, the project will involve fieldwork at the University of Padova, annotation and analyses of prosody in dialectal production data, and perception experiments with dialect speakers. Parts of this work will be conducted at the University of Kent.

The supervisory team:
The PhD project is a collaboration between the universities of Ghent, Kent and Padova. The supervision is shared between the members of the team as follows:
(i) at Ghent by Prof. Dr. Breitbarth (historical syntax and language change) and Prof. Dr. Crocco (syntax/ prosody interface and prosody of Italian)
(ii) at Kent by Dr. Rathcke (intonational phonology and perception of prosody)
(ii) at Padua by Dr. Garzonio (Italian dialectology and Northern Italian dialects)
Required training will be provided by the team members, the Doctoral Schools at Ghent and the Graduate School at Kent. The project further involves attendance of Summer Schools and conferences.

Requirements:
– A Master degree in Linguistics (candidates due to obtain their degree in autumn 2019 are welcome to apply), specialising in prosody, syntax or Italian dialectology
– Native or near-native knowledge of Italian
– Good knowledge (in speaking and writing) of English
– Good interpersonal skills, which are required for the field work
– A background in any subset of Italian dialectology, fieldwork experience, (historical) syntax, prosody, or phonetics would be an asset
How to apply:

The application (in English) should include:
– An extensive CV
– A covering letter, outlining your background, experience and motivation for this position
– Copies of education certificates, and a transcript of records of the MA (or equivalent)
– One written piece of work (e.g. BA-thesis, MA-thesis, a paper/manuscript submitted for a publication or a PhD exposé)
– Contact information (e-mail) of two academic referees

The envisaged starting date is September 2019 (or earlier). You are welcome to contact Prof. Crocco if you have further questions.

Please send your application by email by 1 June, 2019 to Prof. Dr. Claudia Crocco: claudia.crocco@ugent.be. The interviews will take place on 4 July in Padua.

Applications Deadline: 01-Jun-2019

Mailing Address for Applications:
Attn: Prof. Claudia Crocco
Ghent University, Dept. of Linguistics
Blandijnberg 2
Ghent 9000
Belgium

Contact Information:
Prof. Claudia Crocco
claudia.crocco@ugent.be
Phone:+32.9.264.9592

PhD candidate: “Greetings from the past: on the use of interjections in foreign language textbooks from Early modern Flanders”

The Research Group for Diachronic and Diatopic linguistics (DiaLing) at Ghent University invites applications for a full-time 4-year position as doctoral researcher. The PhD student will be working on the project “Greetings from the past: on the use of interjections in foreign language textbooks from Early modern Flanders”. Starting date is 1/10/2019 (or earlier).

PROJECT DESCRIPTION

This project focuses on interjections in spoken 16th-century Dutch, contrasted with other Germanic and Romance languages. We will investigate their semantic-pragmatic functions in multilingual textbooks (Colloquia, et dictionariolum, 1536-1700).

The aims of the project consist in
– Compiling a multilingual, parallel corpus
– Providing a systematic and detailed semantic-pragmatic description of the interjections used in the Colloquia, starting with the Dutch version and contrasting it with French as well as other Germanic and Romance languages, for example German and Spanish
– Contributing to a refinement of the semantic-pragmatic typology of interjections in Dutch, based on diachronic and European-comparative insights as well as contributing to the theoretical discussion on the semantic-pragmatic typology of interjections and their relationship with and differentiation from other grammatical categories such as particles
– Identifying cases of language contact and, more specifically, semantic transfer in the case of collaboratively translated texts and thereby shedding light on the genesis and spread of interjections in multilingual contexts
– Identifying conversational routines and communicative practices in which the interjections are embedded; thereby getting a better understanding of aspects of linguistic and cultural knowledge that were regarded as relevant for communication in multilingual settings in Early modern times, more specifically in the Low Countries

YOUR PROFILE
– Master’s degree in Linguistics (candidates due to obtain their degree in autumn 2019 are welcome to apply), specialising in historical linguistics, corpus linguistics or sociolinguistics
– Good knowledge of Dutch
– Linguistic expertise in one or more of the following languages is an asset: French, German, Spanish or English
– Good academic skills in English
– Good social and communicative skills
– Capacity for autonomous research

YOUR TASKS
– Collaborating on the compilation of a multilingual parallel corpus of 16th-century textbooks
– Writing a PhD-thesis on the basis of the project
– Preparing individual and joint publications for national and international scientific journals
– Presenting research at national and international conferences

WE OFFER
We offer a 4-year full-time PhD position at Ghent University (Research Group DiaLing & Department of Linguistics/Dutch Linguistics). Starting date is 1/10/2019 (or earlier).

HOW TO APPLY
Candidates are invited to apply (in English) by submitting two types of documents by e-mail to Prof. Ulrike Vogl (ulrike.vogl@ugent.be) by May 26th 2019:

1) a single pdf-document with:
– A cover letter, outlining your background, experience and motivation for this position
– An extensive CV
– Copies of education certificates, and a transcript of records of the MA (or equivalent)
– Contact information (e-mail) of two academic referees

2) one written piece of work (e.g. BA-thesis, MA-thesis, a paper/manuscript submitted for a publication or a PhD exposé)

On the basis of these documents, candidates will be selected for an interview (if necessary, interviews can be held via Skype if the applicants live abroad). The interviews are expected to take place in June 2019.

You are welcome to contact Prof. Ulrike Vogl if you have any further questions (ulrike.vogl@ugent.be).

Please send your application by email by May 26th, 2019 to Prof. Dr. Ulrike Vogl: ulrike.vogl@ugent.be.

Applications Deadline: 26-May-2019

Contact Information:
Prof. Ulrike Vogl
ulrike.vogl@ugent.be

Job: lecturer in Romance linguistics with a specific focus on Italian and Spanish, Université libre de Bruxelles

The Language, Communication and Translation Faculty at the Université libre de Brussels is hiring a part-time (0.4 FTE) lecturer in Romance linguistics, with a specific focus on Italian and Spanish, and expertise in phonetics, phonology, morphology and/or syntax. Expertise in comparative linguistics is an asset.

From the first year on, the successful candidate will teach one MA-level course in Spanish and one MA-level course in Italian linguistics, to which will be added, in the subsequent years, one BA-level course on comparative Romance linguistics. The successful candidate will also supervise MA theses in their area of specialization.

Knowledge of French (C1 level) is not required at the time of hiring, but the successful candidate will have to be able to teach the third course (comparative Romance linguistics) in French at most three years after their hiring. The successful candidate will also have an excellent research record in Romance linguistics. Previous teaching experience is an asset.

The application should consist of:
– A cover letter briefly explaining the candidate’s motivation;
– A CV including a publication list;
– A teaching project (around 7000 signs);
– Contact details of five referees.

Questions about the position (including prospects for potential career development) can be addressed to Prof Mikhail Kissine at the contact information below. Administrative information about the application can be found at the application link provided below.

Application Deadline: 28-Feb-2019

Web Address for Applications: http://www.ulb.ac.be/ulb/vacances/academiques/index-3.html
Contact Information:
Prof Mikhail Kissine
mkissine@ulb.ac.be

PhD candidate: “Discrimination-based verbal aggression in interpreter-mediated public service provision in Flanders”

The Ghent University Research Centre MULTIPLES seeks to recruit a PhD candidate to work on a project titled ”Discrimination-based verbal aggression in interpreter-mediated public service provision in Flanders”.

The research is situated in the domain of Interpreting Studies. It investigates how public service interpreters in Flanders handle discrimination-based verbal aggressions in various phases of the assignment (i.e. before, during and after the interpreted encounter). The research particularly focuses on (1) the discursive level of the interpreted encounter (e.g. do interpreters use mitigating / reinforcing strategies when confronted with verbal aggressions between participants), (2) the interactional level (e.g. do meta-comments or reported speech use modify participation frameworks) and (3) the professional identity (i.e. occupational well-being, reflections on codes of conduct, stances on the own agency, etc.). Data will be collected using qualitative research methods.

TASKS
– Collecting and analyzing data
– Writing a dissertation on the basis of the project
– Preparing individual and joint publications for national and international scientific journals
– Presenting your research at national and international conferences
– Preparing oral and written reports for the institutions / agencies participating in the research
– You will occasionally assist in the teaching activities at the department

WHAT WE ARE LOOKING FOR
– Master’s degree in a relevant field (Interpreting Studies, Multilingual Communication, Linguistics, Anthropology) obtained with good grades before the start of the project
– Fluent in Dutch and English; additional knowledge of (one or more) other languages is a plus
– Academic skills in English
– Strong interpersonal and communication skills
– Ability to work independently on your research as well as to work in a team
– Knowledge of discrimination-sensitive work and/or of the field of public service interpreting in Flanders is a plus

OFFER
– Two-year appointment (1+1), which may be renewed once for two years, on condition that the previous term was given a positive evaluation.
– The position is available from 1 May 2019, but the starting date is negotiable up to 1 September 2019.

INTERESTED?
Applications (Dutch or English) to be submitted by e-mail to Prof July De Wilde (july.dewildeugent.be) by 15 March 2019:
1) A single pdf-document with:
– A letter of application
– A CV (including an overview of the applicant’s study results and the contact details of one person we may contact for a reference)
– A copy of the required Master’s degree
2) A personal piece of scientific writing in the form of a student paper or publication, demonstrating your academic skills.

MORE INFORMATION: Prof July De Wilde – july.dewilde@ugent.be

Applications Deadline: 15-Mar-2019

Mailing Address for Applications:
Attn: Prof July De Wilde
Groot-Brittanniëlaan 45
Ghent B-9000
Belgium

Contact Information:
Prof July De Wilde
july.dewilde@ugent.be