Posted inJobs

Carrièremogelijkheden: Doctor-assistent (UGent)

  →   Solliciteren tot 02-07-2019 23:59 (Brussels time)
    →   Faculteit Letteren en Wijsbegeerte  
    →   Vakgroep LW22 – Vertalen, tolken en communicatie
    →   AAP tijdelijke aanstelling – 100%

    →   Aantal posities: 1
    →   Referentienummer: 201905/LW22/DA/005
  

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

UW OPDRACHT

 • U besteedt minimum 70% van uw opdracht aan hoogstaand en productief wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie, (ver)taalverwerving, terminologie of taaltechnologie (onderzoeksgroep EQTIS, TRACE, MULTIPLES of LT3).
 • U werkt mee aan het onderwijs op bachelor-, master- of postgraduaatsniveau in de afdeling Engels.
 • U verleent ondersteuning bij het uitschrijven van onderzoeksprojecten en het coachen van PhD studenten binnen de onderzoeksgroep.
 • U begeleidt bachelor- en masterscripties.

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift op het gebied van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie, (ver)taalverwerving, taaltechnologie, taal- en letterkunde of van een gelijkwaardig erkend diploma met Engels. Aan de diplomavereisten moet voldaan zijn op de datum van aanstelling.
 • U hebt reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht binnen het domein van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie of de taaltechnologie, gestaafd door recente publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten.
 • U beheerst het Engels op het niveau C2 van het ERK (Europees Referentiekader) of als moedertaalspreker.
 • Ervaring in het academische onderwijs in een of meer van bovenstaande gebieden strekt tot aanbeveling.
 • U hebt een uitgesproken interesse voor studentenbegeleiding in de academische en/of voortgezette academische opleiding.

ONS AANBOD

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van drie jaar. De aanstelling kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden éénmalig worden hernieuwd voor een termijn van maximum drie jaar. Opgelet: Indien u reeds eerder werd aangesteld als doctor-assistent aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap kan u niet kandideren.
 • De datum van indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 september 2019.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP5. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van relevante wetenschappelijke publicaties (samengevoegd als één pdf-bestand)
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kan u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.
 • een tekst (max. 1500 woorden) waarin u wu visie met betrekking tot de functie uiteenzet, inclusief een concreet  onderzoeks- en publicatieplan.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Sonia Vandepitte (sonia.vandepitte@ugent.be)