BKL Best Paper Presentation Award

De Belgische Kring voor Linguïstiek heeft de eerste editie georganiseerd van de Prijs voor de beste presentatie door een doctoraatsstudent(e) tijdens de Taaldag van 2016.

De prijs werd toegekend aan Emma Vanden Wyngaerd voor haar presentatie ‘Adapting a monolingual  theory to fit a bilingual problem’.

DSC_0626

2016 Taaldag van de BKL

Beste collega, beste BKL-lid,

De jaarlijkse Taaldag van de BKL (Belgische Kring voor Linguïstiek) zal in 2016 op vrijdag 13 mei plaatsvinden en wordt georganiseerd door de Pôle de recherche en linguistique (PLIN) van het Institut Langage et Communication (IL&C) aan de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).

De bijdragen kunnen om het even welk taalkundig onderwerp behandelen en kunnen in één van de landstalen (Nederlands, Frans, Duits) of in het Engels voorgesteld worden. Een selectie van de presentaties zal gepubliceerd worden op de BKL-website in het elektronische tijdschrift Studies van de BKL.

Abstracts (max. 500 woorden, referenties niet inbegrepen) moeten duidelijk de doelstellingen van het onderzoek, de onderzoeksvragen, methodologie en (voorlopige) resultaten aangeven. Abstracts kunnen worden ingediend tot en met 15 februari 2016 via https://easychair.org/conferences/?conf=bklcbl2016 .

In overeenstemming met een beslissing van het bestuur van de BKL worden alle abstracts beoordeeld door twee leden van het wetenschappelijk comité. U zal voor 31 maart 2016 vernemen of uw abstract al dan niet aanvaard is.

Deelname aan de Taaldag is gratis voor leden van de BKL. Het jaarlijkse lidmaatschap kost 40 euro (met abonnement op Belgian Journal of Linguistics) of 20 euro (zonder abonnement). Verdere informatie m.b.t. het lidmaatschap is beschikbaar op http://www.bkl-cbl.be.

We kondigen met plezier aan dat het bestuur van de BKL dit jaar een prijs uitreikt voor de beste presentatie door een doctoraatsstudent.

Voor de geïnteresseerden kondigen we ook graag aan dat de dag vóór de BKL-dag, donderdag 12 mei, ook de tweede editie van de PLIN-dag plaatsvindt (eveneens in Louvain-la-Neuve), en die heeft als thema “Language and the new (instant) media” (http://www.uclouvain.be/580810.html).

We kijken alvast uit naar uw bijdrage aan de Taaldag op 13 mei in Louvain-la-Neuve.

Met vriendelijke groeten,

Barbara De Cock, Magali Paquot, Kristel Van Goethem

BKL2016 webpagina: http://www.uclouvain.be/en-528988.html

Call for papers voor jaarlijkse taaldag BKL

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de BKL (Belgische Kring voor Linguïstiek) ook dit voorjaar een Taaldag. De editie van dit jaar vindt plaats op zaterdag 9 mei 2015, aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Université Libre de Bruxelles.

Iedereen die lid is (of wordt) van de BKL (d.w.z. wie een ledenfiche ingevuld heeft via de website en de contributie voor 2015 betaald heeft) kan een voorstel indienen voor een lezing (20’ + 10’ discussie). Lidmaatschap kost 40 euro voor wie het Belgian Journal of Linguistics wil ontvangen; 20 euro voor wie dat niet wil. Verdere informatie i.v.m. lidmaatschap is te vinden via http://www.bkl-cbl.be.

Lezingen mogen gaan over om het even welk taalkundig onderwerp, en kunnen gepresenteerd worden in één van de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) of in het Engels. Een selectie van de lezingen zal gepubliceerd worden in het elektronische tijdschrift Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek.

Abstracts (maximum 500 woorden, exclusief referenties) bevatten een beschrijving van onderwerp, data en gebruikte methode, en dienen per email-attachment te worden verstuurd naar Philippe De Brabanter (pdebraba@ulb.ac.be), met vermelding van naam en affiliatie van de auteur(s), uiterlijk op woensdag 25 maart 2015. Bevestiging van acceptatie gebeurt voor 10 april 2015.

Deelname aan de taaldag is volledig gratis (zowel voor leden als voor niet-leden). U dient zich wel even in te schrijven bij Philippe De Brabanter, graag voor 20 april. Sprekers wier abstract aanvaard wordt, zijn automatisch geregistreerd.

Met vriendelijke groet,

Philippe De Brabanter & Emma Vanden Wyngaerd